Đào tạo kế toán tài chính

Am hiểu về chế độ và chuẩn mực kế toán hiện hành và có kinh nghiệm hỗ trợ khách hàng nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ máy kế toán, chúng tôi cung cấp các dịch vụ sau:

-  Tư vấn xây dựng hệ thống báo cáo kế toán quản trị;

-  Xây dựng cẩm nang kế toán hướng dẫn các nghiệp vụ kế toán chủ yếu;

-  Xây dựng quy trình luân chuyển và lưu trữ các chứng từ, tài liệu kế toán;

-  Cung cấp dịch vụ  kế toán khác.

   Dịch vụ đào tạo của chúng tôi bao gồm:

-  Hướng dẫn Khai báo thuế GTGT, TNDN, TNCN tháng/quý trên phần mềm HTKK

- Khai báo tình hình sử dụng hóa đơn trên phần mềm HTKK

- Hướng dẫn sử dụng các phần mềm kế toán chuyên dụng.

- Hướng dẫn lập báo cáo tài chính, quyết toán thuế TNDN, quyết toán thuế TNCN trên HTKK

- Tư vấn định hướng xin việc hỗ trợ giới thiệu việc làm, và hỗ trợ nghiệp vụ khi mới đi làm.

- Tặng phần mềm kế toán ( Bản quyền phần mềm, hoặc file kế toán bằng excel )