Dịch vụ kế toán tài chính

 Trong quá trình quản lý và điều hành doanh nghiệp, các nhà quản lý luôn cần những thông tin kịp thời, chính xác và đáng tin cậy để ra các quyết định kinh doanh. Các thông tin về tài chính - kế toán đóng vai trò rất quan trọng trong các quyết định kinh doanh của mỗi công ty.Để có được những thông tin tài chính - kế toán thực sự chính xác và hữu ích đòi hỏi mỗi công ty phải thiết lập và duy trì một bộ máy kế toán phù hợp và hiệu quả.

Hệ thống pháp luật về kế toán và chuẩn mực kiểm toán Việt Nam đang trong quá trình  hội nhập với các thông lệ kế toán quốc tế. Do những yếu tố đặc thù về môi trường kinh doanh, cơ sở pháp lý của nền kinh tế nên hệ thống kế toán Việt Nam có rất nhiều đặc điểm riêng biệt. Đội ngũ tài chính kế toán phải thường xuyên cập nhật và phản ánh kịp thời các thay đổi trong lĩnh vực kế toán tại Việt Nam. Trong một số trường hợp cụ thể, các công ty cần có sự tư vấn và hỗ trợ kịp thời nhằm đảm bảo các thông tin tài chính - kế toán thật sự phù hợp và đáng tin cậy cho các quyết định kinh doanh.

PROLINK Việt Nam sẵn sàng hỗ trợ quý khách hàng trong công tác kế toán với các dịch vụ chuyên ngành sau đây:   

1. Nhận lập Báo cáo thuế GTGT, TNCN, TNDN, hoàn thiện hóa đơn chứng từ hằng tháng, quý.
2. Nhận làm sổ sách, báo cáo tài chính, quyết toán thuế TNDN, TNCN cuối niên độ tài chính.
3. Nhận soát xét Sổ sách chứng từ, Báo cáo tài chính, Quyết toán thuế các năm trước để chuẩn bị tốt nhất trước khi Cơ quan thuế xuống thanh kiểm tra tại doanh nghiệp.
4. Nhận hướng dẫn, hỗ trợ làm Sổ sách kế toán, Báo cáo tài chính, Quyết toán thuế TNDN, TNCN  trên chính chứng từ của doanh nghiệp.
5. Nhận làm hồ sơ tín dụng vay vốn ngân hàng, lập hồ sơ hoàn thuế GTGT.
6. Nhận đào tạo kế toán, Kế toán trưởng theo nhu cầu của từng doanh nghiệp.
7. Hướng dẫn thực hành kế toán trên chứng từ thực tế tại Doanh nghiệp.