Tư vấn thuế

Dịch vụ tư vấn thuế chuyên sâu và thường xuyên của chúng tôi giúp khách hàng tăng trưởng, bảo vệ doanh nghiệp trước những biến động về cơ chế chính sách, và tranh thủ triệt để những cơ hội đặt ra.

Dịch vụ lập kế hoạch thuế thu nhập doanh nghiệp sẽ tạo những lợi ích đáng kể cho khách hàng, đơn cử bằng cách vận dụng luật thuế theo hướng có lợi nhất cho doanh nghiệp. Chúng tôi cung cấp các dịch vụ sau:

-       Đăng ký, kê khai thuế;

-       Soát xét các bảng kê khai và báo cáo thuế;

-       Tư vấn hoàn thuế giá trị gia tăng ;

-       Lập kế hoạch thuế thu nhập doanh nghiệp ;

-       Tư vấn xử lý các vấn đề thuế phát sinh với cơ quan thuế ;

-       Tư vấn áp dụng các chính sách thuế mới;

-        Tư vấn lịch trình tối ưu hóa chi phí thuế.