KẾT NỐI VỚI CHÚNG TÔI

Tin chuyên ngành

Thông tư 25/2018/TT-BTC ngày 16/3/2018 của Bộ tài chính Hướng dẫn Nghị định 146/2017/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 78/2014/TT-BTC và Thông tư 111/2013/TT-BTC

5/9/2018 /

THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN NGHỊ ĐỊNH SỐ 146/2017/NĐ-CP NGÀY 15 THÁNG 12 NĂM 2017 CỦA CHÍNH PHỦ VÀ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ SỐ 78/2014/TT-BTC NGÀY 18 THÁNG 6 NĂM 2014 CỦA BỘ TÀI CHÍNH, THÔNG

Theo điều 11 Thông tư 78/2014/TT-BTC và điều 11, 12 Thông tư 96/2015/TT-BTC quy định: Mức thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2018 và thuế suất ưu đãi đối với 1 số ngành cụ thể

5/9/2018 /

I. Từ ngày 1/1/2016 trở đi (Hiện tại năm 2018) áp dụng như sau: Tất cả những DN trên sẽ áp dụng thuế suất là 20% (kể cả hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp) và thu nhập từ hoạt động chuyển nhượng bất động

Hướng dẫn cách kê khai thuế thu nhập cá nhân theo quý và theo tháng theo Thông tư 156/2013/TT-BTC và Thông tư 92/2015/TT-BTC mới nhất của Bộ tài chính

4/9/2018 /

Theo Thông tư 156/2013/TT-BTC của Bộ tài chính hướng dẫn cách kê khai thuế TNCN theo tháng và theo quý cụ thể như sau: Lưu ý: Các bạn cần phải tính được số tiền thuế TNCN phải nộp trước khi kê khai