KẾT NỐI VỚI CHÚNG TÔI

Quyết Định Thành Lập Trung Tâm Hợp Tác Đào Tạo Pro EDU

Ngày 20/04/2018 Trường Cao Đẳng Công Thương Việt Nam  QĐ thành lập Trung tâm Hợp tác đào tạo Pro EDU thuộc trường Cao đẳng Công thương Việt nam.